Bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre chcú poďakovať za vašu podporu Ďakovným koncertom Scholy Cantorum, ktorý sa uskutoční dnes 15. mája o 16.30 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre.

15. 5.dakovný koncertLumen

Informačný servis nitrianskej diecézy