Srdečne Vás pozývame na celomestskú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi spojenú s Eucharistickou procesiou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. júna 2022 na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10:00 hod. bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s ostatnými kňazmi z Nitry. Po skončení svätej omše bude procesia, ktorá povedie ku Kostolu sv. Michala (na Vŕšku). Všetci ste srdečne pozvaní! Osobitne povzbudzujeme k účasti deti, najmä prvoprijímajúce, ktoré nech si so sebou prinesú lupienky kvetov.

12. 6.den rodinyinovecmuráňkoncert

Informačný servis nitrianskej diecézy