V utorok bude večernú sv. omšu celebrovať Mons. Peter Beňo, pomocný biskup. Sv. omša bude spojená s obnovením manželských sľubov. Do 21.00 bude Nikomdémova noc, počas ktorej bude biskup a kňazi k dispozícii.

12. 2.NTM2023_2ntm_2023_ALL_mini

Informačný servis nitrianskej diecézy