Srdečne Vás pozývame na spoločnú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční na v nedeľu 11. júna 2023 o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre. Po skončení svätej omše, ktorú bude sláviť nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s farármi na území mesta Nitra, sa uskutoční eucharistická procesia, ktorá povedie cez Kupeckú ulicu ku Kostolu sv. Michala, Na Vŕšku, kde sa ukončí slávnostným eucharistickým požehnaním. Všetci ste srdečne pozvaní!

Túto nedeľu 11. júna 2023 sú sv. omše o 9.30 a 11.15 vo farskom kostole zrušené, taktiež je zrušená sv. omša na Čermáni o 10.00 hod. Sv. omša v Párovských Hájoch je o 8.00 hod.

* * * * * * *

V sobotu 17. júna 2023 sa uskutoční v areáli farského kostola a Parku pod Borinou (za Billou) 15. ročník Dňa rodiny, ktorý sa nesie v duchu slov: Mama, naj povolanie. Program začína o 15.00 hod. Sv. omšu o 18.30 bude celebrovať pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Deň rodiny skončí o 21.00 premietaním rodinného filmu v amfiteátri farského kostola. Viac informácií na plagáte a na webovej stránke farnosti.

11. 6.Deň Rodiny Nitra 2023janíkovceODS

 

Informačný servis nitrianskej diecézy