• Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa do 23. marca 2020 nebudú sláviť sv. omše v celej našej farnosti, ani v nedeľu.
  • Adoračná kaplnka Božieho milosrdenstva vo farskom kostole však bude každý deň otvorená od 8.00 do 18.30, ale iba pre súkromnú modlitbu. Možnosť sv. spovede bude len vo farskom kostole každý deň, okrem nedele od 8.00 do 8.30 a od 18.00 do 18.30. Bude to čas vyhradený iba pre prijatie sviatosti zmierenia, nie pre verejné pobožnosti.
  • Úradné hodiny vo farskej kancelárii platia bez zmeny a taktiež zaopatrovanie môžete nahlásiť telefonicky (0902 383 383), resp. osobne na farskom úrade.
  • Úmysly sv. omší, ktoré ste nahlásili budeme slúžiť v súkromnej kaplnke v Pastoračnom centre bez účasti veriacich.
  • Rodičom prvoprijímajúcich detí oznamujeme, aby si na stránke pozreli aktuálny oznam ohľadom stretnutí.
  • Birmovanci budú informovaní o stretnutiach prostredníctvom SMS od svojich vedúcich.
  • Odporúčame vám sledovať každodenné sv. omše na TV LUX v pracovné dni o 7.00, 12.00 a 19.00, v sobotu o 7.00 a 18.00 a v nedeľu o 10.30 a 18.00 hod. a prostredníctvom Rádia Lumen o 18.00 hod.
  • Aktuálne informácie sledujte na webstránke našej farnosti nitra.klokocina.nrb.sk.

Informačný servis nitrianskej diecézy