Votívna sviečka

V kresťanskej liturgii svieca ukazuje predovšetkým na Krista – “svetlo sveta” (Jn 8, 12). Pri návšteve kostola mnohí veriaci zapália sviečku – ako prejav svojej viery, modlitby a očakávania. Táto tradícia je súčasťou kresťanského dedičstva....

17. september 2023 – Farské oznamy

Oznamujeme, že birmovka v tomto školskom roku v našej farnosti nebude. Chceme, aby birmovanci prijali sviatosť birmovania v neskoršom veku. Podľa smerníc Cirkvi to má byť pred zavŕšením dospelosti, teda do 18. roku života. Najbližší zápis bude pre...

10. september 2023 – Farské oznamy

Cirkevné centrum voľného času dáva do pozornosti zoznam krúžkov, ktoré ponúka v tomto školskom roku. Do 15. septembra platia zvýhodnené ceny.

3. september 2023 – Farské oznamy

Dnes (3. septembra) počas sv. omše pre deti o 11.15 bude požehnanie školských tašiek. Pred sv. omšou ich deti môžu položiť pred oltár.

27. august 2023 – Farské oznamy

Od budúcej nedele budú opäť bývať vo farskom kostole o 11.15 detské sv. omše. Na prvej (3. septembra) bude požehnanie školských tašiek, ktoré si deti môžu priniesť do kostola a položiť pred oltár. Taktiež bude požehnanie školských...

20. august 2023 – Farské oznamy

V sobotu 26. augusta o 15.00 bude na Fabianke pri kríži sv. omša, ktorá pravidelne býva spojená so spomienkou na tragédiu zavraždenia detí tureckými vojskami. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Informačný servis nitrianskej diecézy