Drahí veriaci mesta Nitry.

Slovami žalmistu „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87,7), si Vás dovoľujeme pozvať k aktívnej účasti na pripravovaných mestských misiách, ktoré sa budú v našom meste konať znova po siedmych rokoch,  v dňoch od 21.3-29.3. 2020. V nádeji, že aj tohoročné misie prinesú duchovné oživenie našich farských spoločenstiev, chceme upriamiť pozornosť na „prameň a vrchol“ celého nášho kresťanského života (KKC 1324) – na Eucharistiu. Takto sa zároveň chceme  spojiť s celou Cirkvou, ktorá v roku 2020 bude sláviť Eucharistický kongres v Budapešti. Svätý Otec František vyjadril nádej, že čas prípravy na kongres, „poslúži našim veriacim spoločenstvám, mestám, národu, Európe i celému svetu na duchovnú obnovu“. Túto nádej zdieľame aj my a preto bohatý program misií, ktorý v jednotlivých farnostiach budú zabezpečovať misijné tímy, budú zajedno v hlavnej myšlienke: „Aby slávenie Eucharistie sa stalo prameňom postojov vytvárajúcich eucharistickú kultúru“. Záver misií bude patriť mladým z celej Nitrianskej diecézy, ktorí sa stretnú na druhom ročníku podujatia P.S. Nitra 2020 – Pretvárame svet. Podrobný program misií, bude zverejnený na webovej stránke http://www.biskupstvo-nitra.sk/ a na stránke http://www.psnitra.sk/.

Prosím, modlime sa spoločne v našich farských a rehoľných spoločenstvách na tento úmysel.

Viliam Judák, nitriansky biskup

Informačný servis nitrianskej diecézy