Tento týždeň je popolcová streda, kedy budeme všetci na znak našej ochoty konať pokánie poznačení popolom. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu – deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst znamená, že iba raz do dňa sa dosýta nejsť (okrem je možné dvakrát počas dňa prijať trochu pokrmu). Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje veriacich vo veku od 14. do 60. roku života.

19. 2.Krížové cesty

 

Informačný servis nitrianskej diecézy