Vo štvrtok bude v našej farnosti Kňazská rekolekcia – duchovno-formačné stretnutie kňazov nitrianskeho dekanátu. Po rannej sv. omši začne vo farskom kostole adorácia, o 9.30 bude sv. omša a po jej skončení bude adorácia pokračovať v kaplnke do večernej sv. omše.

6. 11.relikviezachranari

disputy Surabgcm1gcm2

 

Informačný servis nitrianskej diecézy